Arvot ja toiminta-ajatus


Mansikkalassa vaalitaan kiireetöntä lapsuutta kodinomaisessa ympäristössä. 
Tämä tarkoittaa mm. sitä, että:

* Lapsi saa elää rauhassa omaa kehitysvaihettaan
* Kukin lapsi nähdään omana ainutlaatuisena yksilönään, yksilöllisine tarpeineen
* Lapsen itsetuntoa tuetaan antamalla lapselle mahdollisuus jäljittelyn kautta osallistua erilaisiin kodin töihin ja antamalla tilaa lapsen omille kyvyille ratkaista erilaisia ongelmia tutkien ja kokien
* Lapsen vapaa ja omaehtoinen leikki kuuluu oleellisena osana jokaiseen päivään
* Leikkiin mausteita antavat kerrotut sadut, lorut ja laulupiiri
* Lisäksi viikkorytmiin kuuluu maalaus ja eurytmia
Lue lisää: Viikkorytmi ja vuodenkiertoPäiväkodin sisustuksessa ja leikkivälineissä on käytetty luonnonmateriaaleja jotka aitoutensa vuoksi soveltuvat erityisen hyvin pienille lapsille.Tilojen värimaailma luo harmonista ja lämmintä tunnelmaa lapsen ympärille. Lapset retkeilevät viikottain lähimetsissä.Ulkoilu ja leikkiminen luonnossa tarjoavat lapselle monipuolisen, aisteja ruokkivan oppimisympäristön. Monipuolinen, herkullinen luomukasvisruoka valmistuu omassa keittiössä ja lapset saavat kokea ruoanvalmistuksen vaiheet päivittäin ja siihen halutessaan osallistuen.
Keittiömme on ylimmällä Portaat Luomuun -asteikolla 5.

Tutustu myös mallijohtosääntöömme ja yhdistyksemme sääntöihin.