Hinnanmääräytyminen
Perheen osuus Mansikkalan hoitopaikan hinnasta on
90-410€/kk. Kela myöntää hoitopaikkaa varten yksityisen hoidon tuen, kunta -lisän sekä mahdollisen
hoito -lisän. Alle 3 -vuotiaan kokopäivähoito (yli 6 tuntia/pvä) maksaa 410€/kk ja yli 3 -vuotiaan 350€. Puolipäivähoito (alle 6 tuntia/pvä) pienentää kuukausimaksua 60€. Hoitolisä (60-200€/kk) on tulosidonnainen ja sen myöntämisestä päättää Kela.

Lisätietoja Kelan sivuilta