Vanhempaintyö

"Äitiiii! Koska meillä on taas talkoot?"

Mansikkalaa ylläpitää Päiväkoti Mansikkalan kannatusyhdistys ry, joka koostuu hoitosuhteessa olevien lasten perheistä. Yhdistys valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen joka toimii tiiviissä yhteistyössä kasvattajien muodostaman kollegion kanssa työnantajan ominaisuudessa.

Kannatusyhdistys on vireä ja järjestää erilaista mukavaa puuhaa, missä korostuu yhdessä tekemisen tärkeys ja yhteinen, lasten arkeen osallistuminen. Samalla perheet tutustuvat toisiinsa ja lapsille välittyy lämmin, yhteisöllinen maailmankuva.